dimarts, 26 de gener de 2016

El racó de pensar

Preguntes per pensar


Ensenyar no és només transmetre coneixements, sinó preocupar-nos per tal que els nostres alumnes aprenguin a pensar. I perquè això sigui possible, nosaltres hem d'aprendre també a plantejar-los preguntes que els facin pensar i oferir-los reptes per solucionar. A vegades, però, no és fàcil aconseguir-ho; de vegades no sabem com fer-ho.

Tot pensant enigmes i enginys

Ensenyar a pensar als nostres alumnes no és una tasca fàcil i és que sovint ho donem tot massa fet. Per aquest motiu, entrenar el cervell per resoldre enigmes, endevinalles i enginys és important des de les primeres edats.

Enigmes i endevinalles

Les endevinalles serveixen molt per raonar i, per tant, fer servir el cervell. Una endevinalla és una combinació de paraules, generalment en vers, que planteja un enigma que cal resoldre per trobar el objecte o concepte al qual es refereix.

Per començar, aquí en teniu una de molt fàcil: